Tag Archives: journalist

Søk på journalist

Vi har nettopp implementert et nytt søkeparameter som vi tror blir veldig nyttig i tiden fremover. Vi har ihvertfall planene klare for mange analyser vi skal hente ut når systemet er oppdatert over hele linjen med dette parameteret.

Det dreier seg om søk på hvem som har skrevet artikkelen, det vil si journalisten. Søkesyntaksen ser slik ut:

journalist:”anders brenna”

Funksjonen er tilgjengelig fra både Sitatsjekk for iPhone og Sitatsjekk for Android. Slik ser det ut når jeg søkte på artikler jeg selv har skrevet:

Dette blir også tilgjengelig i vår listefunksjon som er på vei:

Det vil imidlertid ta litt tid før journalistsøket er på plass for alle artikler og sitater som indekseres. Foreløpig er det bare et lite mindretall innholdet som er indeksert med støtte for journalist-parameteret. Vi kan ikke gi et tidsestimat på når, men som med så mange av våre andre nye funksjoner, er dette noe som oppdateres fortløpende.

Vi jobber da også med flere parametere som må ses i sammenheng med både journalist-parameteret og listefunksjonen. De to neste parameterne på vår liste er tekstlengde (med forskjellige parametere) og søk på ingress (naturlig forlengelse av vårt eksisterende søkeparameter for tittel-søk).

Kom gjerne med eksempler der dere har brukt parameterne til noe nyttig, eller kom med innspill hvis det er noen søkeparametere vi bør se nærmere på.