CSV eksport

Vi har lagt inn støtte for å eksportere resultatene fra Gravemaskinen til .csv-filer.

Det vil si kommaseparerte tekstfiler som kan åpnes med hvilket som helst regneark, slik at dataene kan sorteres med Excel, Google Spreadsheets, OpenOffice.org eller Numbers.

Vi har valgt å begrense oss til dette i første omgang, istedenfor å støtte et spesifikt regnearkprogram.

De fleste vil ikke trenge å gjøre en slik eksport, ettersom de mest brukte funksjonene vil støttes direkte i webgrensesnittet. Samtidig er vi veldig oppmerksomme på at de som liker å fikle med slike tall og oversikter, gjerne har blitt erfarne Excel-brukere. Det blir for dumt hvis de må vente på at funksjonaliteten blir tilgjengelig, hvis de like gjerne kan importere resultatene fra Gravemaskinen.

Vårt webgrensesnitt nærmer seg en forøvrig en begrenset lansering som en abonnementstjeneste. Vi har foreløpig testet autentisering med Twitter, og flere alternativer kommer etterhvert.