Twitter-autentisering og ny artikkelrapport

Vi jobber nå med å legge inn en ny rapport i det som foreløpig er vårt interne webgrensesnittet.

Her ramser vi opp diverse parametere for hver enkelt artikkel, og det inkluderer blant annet artiklenes lengde målt i antall tegn, ord og setninger.

Det er ikke så lett å se det på dette skjermbildet, men øverst til høyre står det et navn. Det er brukeren som er autentisert til Gravemaskinen gjennom Twitter. Dette er vårt lille hint om at webgrensesnittet (forhåpentligvis) ikke er så langt unna offentlig tilgjengelighet…

Vi ser forøvrig allerede nå at vi må ta med publikasjonsnavn for å gjøre rapporten oversiktlig nok. Det kommer snart.

Ved å sammenligne temaer som f.eks. “datalagringsdirektivet” på denne måten, håper vi å gi en rask og god oversikt over utviklingen av diverse saker. Klokkeslettet sier mye om hvilke medier som er først på ballen i store saker som utvikler og sprer seg raskt.

  • http://forteller.net Børge A. Roum

    Flott, dette blir bra! Kommer det mulighet for innlogging med OpenID også?

  • http://blogg.abrenna.com Anders Brenna

    Jeg kan ikke love når og hvilke, men vi har som ambisjon å støtte OpenID og andre autentiseringssystemer. Vi skal uansett ikke lage vår egen.

    Nå prøver vi først med Twitter, og så ser vi hva erfaringene blir med det.